INFORMATION AV PERSONUPPGIFTSHANTERING ENLIGT GDPR

Vilka personuppgifter samlas in och varför?

Varje kund får vid första besöket fylla i en hälsodeklaration som innehåller personuppgifter och hälsofrågor och efter varje behandling för jag behandlingsanteckningar.

All denna information samlar jag in så att jag skall kunna ge dig en så bra behandling som möjligt.

Personuppgifterna lägger jag även in i mitt bokföringsprogram så att jag skall kunna göra kvitton och fakturor.


Uppgifterna är det endast jag som terapeut som tar del av och dem sparas enligt patientjournallagen.

Du som kund har rätt till att när som helst ta del av de uppgifter som sparats och du kan när som helst begära att dem skall raderas.